Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

Informačné materiály o triedenom zbere: http://www.naturpack.sk

 • Komunál
  12. JANUÁR 2023
  |
  26. JANUÁR 2023
  |
  09. FEBRUÁR 2023
  |
  23. FEBRUÁR 2023
  |
  09. MAREC 2023
  |
  23. MAREC 2023
  |
  06. APRÍL 2023
  |
  20. APRÍL 2023
  |
  04. MÁJ 2023
  |
  18. MÁJ 2023
  |
  01. JÚN 2023
  |
  15. JÚN 2023
  |
  29. JÚN 2023
  |
  13. JÚL 2023
  |
  27. JÚL 2023
  |
  10. AUGUST 2023
  |
  24. AUGUST 2023
  |
  07. SEPTEMBER 2023
  |
  21. SEPTEMBER 2023
  |
  05. OKTÓBER 2023
  |
  19. OKTÓBER 2023
  |
  02. NOVEMBER 2023
  |
  16. NOVEMBER 2023
  |
  30. NOVEMBER 2023
  |
  14. DECEMBER 2023 |
  28. DECEMBER 2023 |
 • Plasty
  02. JANUÁR 2023
  |
  02. FEBRUÁR 2023
  |
  06. MAREC 2023
  |
  03. APRÍL 2023
  |
  02. MÁJ 2023
  |
  01. JÚN 2023
  |
  30. JÚN 2023
  |
  01. AUGUST 2023
  |
  31. AUGUST 2023
  |
  01. OKTÓBER 2023
  |
  07. NOVEMBER 2023
  |
  07. DECEMBER 2023
  |
 • Papier
  30. JANUÁR 2023
  |
  30. MAREC 2023
  |
  22. JÚN 2023
  |
  21. AUGUST 2023
  |
  26. OKTÓBER 2023
  |
 • Sklo
  20. JANUÁR 2023
  |
  22. MAREC 2023
  |
  23. MÁJ 2023
  |
  20. JÚL 2023
  |
  20. SEPTEMBER 2023
  |
  20. NOVEMBER 2023
  |