Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

Informačné materiály o triedenom zbere: http://www.naturpack.sk

 • Komunál
  11. JANUÁR 2024
  |
  25. JANUÁR 2024
  |
  08. FEBRUÁR 2024
  |
  22. FEBRUÁR 2024
  |
  07. MAREC 2024
  |
  21. MAREC 2024
  |
  04. APRÍL 2024
  |
  18. APRÍL 2024
  |
  02. MÁJ 2024
  |
  16. MÁJ 2024
  |
  30. MÁJ 2024 |
  13. JÚN 2024 |
  27. JÚN 2024 |
  11. JÚL 2024 |
  25. JÚL 2024 |
  08. AUGUST 2024 |
  22. AUGUST 2024 |
  05. SEPTEMBER 2024 |
  19. SEPTEMBER 2024 |
  03. OKTÓBER 2024 |
  17. OKTÓBER 2024 |
  31. OKTÓBER 2024 |
  14. NOVEMBER 2024 |
  28. NOVEMBER 2024 |
  12. DECEMBER 2024 |
  26. DECEMBER 2024 |
 • Plasty
  09. JANUÁR 2024
  |
  08. FEBRUÁR 2024
  |
  08. MAREC 2024
  |
  09. APRÍL 2024
  |
  10. MÁJ 2024
  |
  10. JÚN 2024 |
  09. JÚL 2024 |
  07. AUGUST 2024 |
  06. SEPTEMBER 2024 |
  07. OKTÓBER 2024 |
  06. NOVEMBER 2024 |
  05. DECEMBER 2024 |
 • Papier
  29. JANUÁR 2024
  |
  17. APRÍL 2024
  |
  20. JÚN 2024 |
  23. AUGUST 2024 |
  29. OKTÓBER 2024 |
 • Sklo
  19. JANUÁR 2024
  |
  20. MAREC 2024
  |
  22. MÁJ 2024
  |
  19. JÚL 2024 |
  18. SEPTEMBER 2024 |
  18. NOVEMBER 2024 |
 • Jedlé oleje a tuky
  31. JANUÁR 2024
  |
  03. APRÍL 2024
  |
  30. MÁJ 2024 |
  29. JÚL 2024 |
  25. SEPTEMBER 2024 |
  22. NOVEMBER 2024 |
 • Elektro, Kovové obaly
  11. MAREC 2024
  |
  10. SEPTEMBER 2024 |
 • Nebezpečný odpad
  18. JANUÁR 2024
  |
  11. JÚL 2024 |