Zmenšiť textZväčšiť text

Stolnotenisový oddiel

Preseda: Peter Ivan st.

Prvá zmienka o stolnotenisovej aktivite je z roku 1984 keď v našej obci začal prihlásením sa do okresnej súťaže pôsobiť nový športový oddiel v stolnom tenise pod hlavičkou TJ Tušická Nová Ves. Hoci výsledky tohto oddielu neboli najlepšie, predsa treba oceniť aktivitu , záujem a oddanosť členov.

V súčasnosti stolnotenisový oddiel hrá 5. ligu - MI-SO Open liga 2015 skupina A, kde členmi klubu sú : Ivan Peter ml., Ivan Peter st., Matysko Ján, Marjov Ľubomír, Jendželovský Marián, Čižmárik Peter, Šimai Juraj, Jurčo Ján. Klub má k tréningovej činnosti k dispozícii priestory budovy starej školy v Tušickej Novej Vsi poskytnuté OÚ Tušická Nová Ves s tým, že klub samotné tréningy a náklady spojené s ním financuje svojpomocne. Na turnaje, resp. zápasy majú k dispozícii priestory KD, vždy po dohode so starostkou obce - Ing. Jarmilou Vaľovskou. I napriek tomu, že klub nie je financovaný z prostriedkov obce a iných sponzorských organizácii, je obdivuhodná oddanosť a obetavosť členov klubu.