Zmenšiť textZväčšiť text

História

Obec Tušická Nová Ves má svoju prvú dochovanú písomnú zmienku z roku 1325, ktorá je založená v hlavnom stoličnom meste Szatoryujhely Zemplínskej župy. Jej vznik bol zrejme oveľa skôr, nakoľko v iných historických prameňoch sa spomína rok 1274 ako majetok Tussiovcov. Úradnou rečou, ktorú na rôzne zápisy a dokumentovanie používali zemské úrady týkajúce sa obce boli do roku 1863 v latinčine a staroslovienčine.

Obec leží v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny na agradačnom vale Ondavy v nadmorskej výške 107 m. Názov obce bol do roku 1342 WYFALW, roku 1773 Tussicská Nowá Wes, 1863 Tussaújfalu, 1918 už Tušická Nová Ves. Obec od dávna patrila do zemplínskej župy. Majetok patril zemanom z Tušíc, neskoršie často striedala zemepánov. V 15. – 19. storočí tu mali majetkové podiely Palchyovci, Kériovci, Banociovci, Drugtetovci, Bartociovci a v 20. storočí Andrássyovci.

Obec mala v roku 1715 12 domov z toho 4 obývané domácnosti. V roku 1787 36 domov a 269 obyvateľov. V roku 1828 47 domov a 353 obyvateľov. V čase sedliackeho povstania r. 1828 riadili obec Ján Bajus – richtár, Juraj Varga – podrichtár, členovia obecného úradu Ján Jakuboc, Štefan Barbarič, Michal Mikita, Juraj Zambora a Michal Varga. Občania obce sa zaoberali roľníctvom a chovom dobytka.

V obci boli aj židovské rodiny Grünwaldovcow a Rosembergerových, prisťahovali sa pravdepodobne z Haliča, ktorí v obci vlastnili dedinskú bužeň a obchod. Ich predkovia sa prisťahovali po roku 1738, keď štátna moc povolila ich usídlenie po morovej epidémii. V obci je aj židovský cintorín. Židia z obce odišli v roku 1942, keď boli podľa vtedajších zákonov Slovenského štátu vysťahovaní. Vyššie vzdelanie si mladí ľudia mohli nadobudnúť až od roku 1931, keď bola v Sečovciach zriadená meštianska škola. Obec patrila do roku 1828 pod Sečovský notariát. Do roku 1945 patrilo pod notariát Parchovany. V súčasnosti patrí pod okres Michalovce.

Predstavitelia obce - z histórie

Prehľad predstaviteľov obce podľa dostupných materiálov

Richtári a starostovia
1714 - Michal Vaľovský
1772 - Jakub Bajus
1828 - Ján Bajus
1831 - Juraj Zambor
1890 - 1894 Michal Eľko
1894 - 1897 Juraj Bajus
1898 - 1901 Michal Eľko
1901 - 1904 Ondrej Jakubec
1904 - 1908 Michal Eľko
1908 - 1918 Ján Barbarič
1918 - 1929 Jozef Eľko
1929 - 1933 Michal Bednarik
1933 - 1937 Ondrej Beňak
1937 - 1938 Andrej Šalitroš
1938 - 1944 Ján Zambor
1944 - sept. až dec. Ján Kato
1944 - 1947 Andrej Vaľovský
1947 - 1948 Ján Jakuboc
Predsedovia MNV
1948 - 1963 Jozef Vaľovský (Konečár)
1963 - 1965 Juraj Kužma (tajomník Michal Kovalík)
1965 - 1966 Michal Eľko
1966 - 1968 Michal Šalitroš
1968 - 1971 Michal Eľko
1971 - 1987 Ján Soták (tajomníčka Mária Klimová)
1987 - 1990 Milan Bálint Mgr.
1990 - 1991 Ján Soták
Starostovia  
1991 - 2006 Vincent Veseleni Ing.
2006 - 2014 Blažej Ivan Ing.
2014 - 2022 Vaľovská Jarmila Ing.

Podklady zozbieral a dodal kronikár obce Ing. Varga Michal
Z histórie židovských rodín v obci Tušická Nová Ves

Dejiny kresťanskej rímsko-katolíckej spoločnosti v Tušickej Novej Vsi Vydané k 15. výročiu vysviacky kostola 1994 - 2009