Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

Erb obce

V striebornom štíte na oblej zelenej pažiti nad zeleným trsom trávy stojaci čierny diviak so striebornou zbrojou.

Vlajka obce

Vlajka pozostáva zo štyroch pozdlžných pruhov vo farbách: bielej, čiernej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cipmi, t.j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu 

Pečať obce

Podľa pečadidla z roku 1786 si obec zakladala na svojom lesnom bohatsve. Nepriamo to vyjadruje historický obecný znak. V poli pečatidla totiž po pažiti beží diviak. Kruhopis pečatidla vyrytý do stuhy znie: TUSSA UJ=FALU 1786. Jeho odtlačok sa našiel v dokumentoch z roku 1866.
Toto pečadidlo obec používala do začiatku 20-tého storočia.
Z administratívnej činnosti ho vylúčila nápisová pačiatka, ktorú vyhotovil budapeštiansky kovorytec Ignác Felsenfeld. Text na nej znie: ZEMPLÉN VÁRMEGYE TUSAÚJFALU KOZSÉG ˙1904.

Terajšia pečať sa skladá z dvoch sústredných kruhov. V menšom kruhu je zobrazený diviak nad trsom trávy. V medzikruží v spodných dvoch tretinach je zľava do prava nápis "OBEC TUŠICKÁ NOVÁ VES" a nad nápisom zľava a sprava je jedna hviezdička.  

Symboly Obce sú zaevidované v heraldickom registri SR pod signatúrou T-65/97