Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.tusickanovaves.sk spravuje Obec Tušická Nová Ves je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Tušická Nová Ves

Adresa:
Obecný úrad Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 167
072 02 Tušická Nová Ves

IČO: 00325929

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 513
Rozloha: 433 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1342

Všeobecné informácie: info@tusickanovaves.sk
Podateľňa: sekretariat@tusickanovaves.sk
Starosta: starosta@tusickanovaves.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: info@tusickanovaves.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 649 57 11

E-mail: sekretariat@tusickanovaves.sk

Kompetencie:
Obec Tušická Nová Ves je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk