Zmenšiť textZväčšiť text

Dobrovoľný hasičský zbor

Predseda: Martin Veseleni

Členovia DHZ:

 • Miloš Drab
 • Sivák Igor
 • Rastislav Drab
 • Šalitroš Martin
 • Eľko Ján
 • Šaffo Drahoslav
 • Froň Marián
 • Šalitroš Emil
 • Habura Martin
 • Šalitroš Peter
 • Mašlenik Marcel
 • Vaľovský Milan
 • Polák Radoslav
 • Vaľovský Michalf
 • Haber Pavol
 • Froň Lukáš
 • Eľko Dominik
 • Vaľovský Michal 

V súčasnosti má DHZ v Tušickej Novej Vsi 19 členov. Zapájajú sa do súťaží urporadavaných okresným požiarnym zborom. Starajú sa o požiarnu a hasičskú techniku, v prípade potreby sú pripravení zasiahnuť pri požiaroch a povodňach. Súčasťou požiarnej techniky je aj protipovodňová súprava od Ministerstva vnútra. Ukážku zásahu sme mali možnosť vidieť aj pri slávnostiach "Deň Novešanov" v auguste 2016. Členovia aktívne pracujú na rozšírení členskej základne aj so žiakov tunajšej Základnej školy. Víziou do budúcnosti je vytvorenie aktívneho krúžku v Základnej škole - Mladí požiarnik.