Zmenšiť textZväčšiť text

OŠK Tušice – Tušická Nová Ves

V polovici roku 2017, v mesiaci jún, začal po jednoročnej prestávke aktívnu činnosť  Obecný športový klub Tušice Tušická Nová Ves, konkrétne futbalový klub vedený pod týmto názvom. O obnovenie činnosti sa pričinili najmä nadšenci, bývalí futbalisti, funkcionári, ktorí sa väčšou alebo menšou mierou angažovali v klube aj v minulom období. 

Na valnom zhromaždení klubu boli odsúhlasení členovia výboru s rozdelením funkcií a kompetencií a to nasledovne: štatutárom klubu bol zvolený Peter Škultéty, ako tajomník Julius Pallai st., manageri, Maroš Barbarič a Michal Ivan a ostatní členovia, Michal Džubanský, Lubomír Asnaď, Rastislav Mašlenik, Ľubomír Mašlenik,  Ľuboš Novák. Funkciu hospodára prevzal Jozef Gazda.

Vedenie klubu prihlásilo do najnižších okresných súťaží  družstvo Mužov do 8 ligy ObFZ Michalovce, družstvo žiakov do  4 ligy U 15 západ a zložilo sa spoločné družstvo dorastu s futbalovým klubom v Horovciach. Trénerom mužov bol zvolený Peter Škultéty s vedúcim Ľubomírom Asnaďom a trénerom žiakov Ľuboš Novák s vedúcim Rastislavom Mašlenikom.   

Do klubu sa vrátila väčšina hráčov hrajúcich v kluboch v našom okrese ale aj mimo neho.  Možnosť opäť hrať vo svojom materskom klube, v družstve mužov využili títo hráči: Ľuboš Novák, Róbert Novák, Maroš Barbarič, Julius Pallai ml., Ondrej Pallai, Ľubomír Mašlenik, Vladimír Talaj, Jakub Kočiš, Tomáš Mištaľ, Jakub Hotovčín, Mário Nísky, Martin Mihalík, neskôr aj Samuel Hajduk. Získali sme aj jediného legionára a to Maroša Dudu z OŠK Pavlovce. K dnešnému dňu má klub 26 aktívnych hráčov 

Prvotným cieľom družstva  mužov je postup z 8 ligy, úspešne ukončiť účasť v súťaži o pohár ObFZ a dopĺňať kolektív o ďalších mladých hráčov, ochotných pracovať a žiť v tomto úspešnom kolektíve. Taktiež sa budeme sústreďovať na oslovovanie mládeže, žiakov a tým zabezpečovať budúcnosť klubu.