Zmenšiť textZväčšiť text

ZPCCH

Predseda: Sivák Anton; Tušická Nová Ves 210

História:

Vznikla v roku 1996. Organizáciu založil 20.09.1996 p. Anton Sivák s ďalšími siedmimi členmi z obce. Za 8 rokov trvania sa ročná členská základňa pohybovala v počte 60 – 80 členov. Plán činnosti za uplynulé obdobie pozostával z organizovania kultúrno-spoločenských a športových akcií.

Kultúrno-spoločenské akcie pozostávali z organizácie členských schôdzi 2x ročne. Sprestrením programu členských schôdzi boli folklórne súbory Parchovianka, Harčare z Pozdišoviec, Hnojňane, Pacerky, Klubovianka, PULŠ z Prešova. Ďalej to bola organizácia Plesu na konci kalendárneho roka, návšteva nemocných a oslavy jubilantov pri okrúhlych výročiach. Členovia ZO ZPCCH podporovali vznik domáceho súboru Ondavka. Podľa možností sa členovai ZO ZPCCH zúčastňovali na rekreačných a rehabilitačných pobytoch vo Vysokých Tatrách. V letných mesiacodh ZO ZPCCH organizoval jednodňové zájazdy do kúpeľných miest s termálnymi prameňmi Byšta a Szarospatak (Maďarsko), ako aj poznávacie zájazdy do Poľska. Každoročne v novembri v spolupráci s obecným úradom organizovala spoločenský večer „Úcta k starším“.

V športovej oblasti sa členovia ZO aktívne zúčastňujú obvodných dní zdravia a športu v disciplínach: mariáš, streľba, hod loptičkou na kôš, šípky, stolný tenis, hod guľou, hod oštepom. Súťaže v nešportových disciplínach boli: aranžovanie, studená misa, vyšívanie a cukrárstvo. V súčasnosti výbor ZO ZPCCH tvoria: p. Sivák – predseda, p. Mrázová, p. Jakubecová, p. Vaľovská, Ing. Varga.

V pláne činnosti na budúce obdobie je vytvorenie podmienok pre preventívne zdravotné prehliadky členov a starších ľudí v obci pri kontrole krvného tlaku, obsahu cukru a príznaky iných civilizačných chorôb.
Snahou výboru a ZO je vytvorenie dobrých informačných a spoločenských podmienok pre zlepšenie života občanov postihnutých civilizačnými chorobami.

V súčasnosti má 54 členov a jej financovanie je  len z členských príspevkov.

Schôdzková činnosť je v kultúrnom dome.