Zmenšiť textZväčšiť text

Evidencia stavieb

URČENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA:

Potrebné dokumenty: 

  • žiadosť o pridelenie súpisného čísla (dostupné na stránke www.tusickanovaves.sk – Ako vybaviť - Vzory tlačív)
  • kópiu geometrického plánu spolu s kópiou zamerania adresného bodu (podľa zákona č. 125/2015, platného od 1.7.2015)
  • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti
  • doklad preukazujúci vlastníctvo

Občan následne obdrží Oznámenie o pridelení súpisného čísla, ktoré následne je nutné zaniesť na Katastrálny úrad Michalovce. 

ZRUŠENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA:

Potrebné dokumenty: 

  • žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy (dostupné na stránke www.tusickanovaves.sk – Ako vybaviť - Vzory tlačív)
  • rozhodnutie o odstránení stavby alebo doklad o odstránení stavby
  • doklad preukazujúci vlastníctvo

V oboch prípadoch je lehota na vybavenie 30 dní.