Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 219)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
IROP-Z302091DBI5-91-108 Nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
10 400 €
9/2023 Mediálna reklama Odb.: Agroves
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
200 €
DS/176/2023 Dotácia Deň Novešanov Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: KSK
1 500 €
8/2023 MŠ-rekonštrukcia sociálneho zariadenia na 2.NP Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: SLOVSYSTÉM s.r.o.
20 776.20 €
013/18/06/2018/K Služby GDPR Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: SAVE2, s.r.o.
0 €
7/2023 Grantový účet Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Prima Banka
0 €
6/2023 Odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku
40 €
5/2023 Šmýkľavka psia hliadka "deň detí" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: ZABAVKA, s. r. o.
0 €
N20201030002D05 Projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terennej opatrovateľskej služby Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
4/2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie KD Tušická Nová Ves Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ing. Juraj Danko
8 500 €
281/53/2023/ÚP Parcela KNE 527/1 k.ú. TNV Odb.: VVS, a.s.
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
1 €
3/2023 Finančný príspevok Odb.: OŠK Tušice-TNV
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
591 €
1423 279 Dotácia z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
Dodatok č. 1 Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
23/42/054/610 Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
2408950722 Úrazové poistenie na aktivačné práce Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Generali Poisťovňa
39.64 €
23/42/054/316 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
2/2023 Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: JUDr. Lukáš Bodnár
300 €
Dodatok č. 5 Zabezpečenie zberu odpadov z obalov Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0 €
Dodatok č. 4 úprava zasielania evidenčných listov odpadu Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk