Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 248)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
4/2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby:"Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci Tušická Nová Ves" Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ing. Alžbeta Kočišová AK - PROREAL
17 000 €
Dodatok 2/2024 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
KŽP-PO4-SC431-2017-19/H226/D5 poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0 €
3/2024 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0 €
2024/257 Poskytnutie dotácie na základe bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 117 z 28. 2. 2024 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
10 000 €
2409475186 Poistenie osôb vykonávajúcich aktivačnú činnosť v obci Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Generali Poisťovňa
44.43 €
24/42/054/89 Podpora a udržanie pracovných návykov - PUPN2 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
339.12 €
1424 268 Dotácia pre DHZ obce Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
20240117 programové vybavenie Hlásenie o vyúčtovaní dane Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: IFOsoft
60 €
02/O-24 Audítorské služby Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
1 200 €
Generované portálom Uradne.sk