Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 197)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2023 GDPR Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: EP PROTECT s.r.o.
20 €
37/2022/1 prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: DataCentrum elektornizácie územnej samosprávy slovenska (DEUS)
0 €
37/2022 dodatok k zmluve 35/2022 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Prima Banka
0 €
36/2022 vytvorenie web.stránky Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ing. Peter Sádel - webex
0 €
35/2022 municipálny úver Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Prima Banka
0 €
22/42/012/85 dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
22/42/010/132 dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
31/2022 poskytnutie dotácie na deň Novešanov Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: KSK
1 000 €
33/2022 finančný príspevok Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Nadácia EPH
2 000 €
N20201030002 Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
32/2022 Kúpa pozemku Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
180 €
30/2022 externý manažment Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: LT-Consult, s.r.o.
4 500 €
29/2022 Výkon stavebného dozoru na stavbe: Zateplenie a rekonštrukciu obecného úradu Tušická Nová Ves Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ing. Damián ANTOL, MBA
1 500 €
28/2022 Zateplenie a rekonštrukcia obecného úradu, Tušická Nová Ves Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
185 986.02 €
2022/27 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu: tabletový počítač Samsung Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
2022/26 licencia-soza Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
2022/25 Darovanie peňažného daru Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
2022/24 Poradenské a konzultačné služby pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: ZIKRA s.r.o.
0 €
2022/23 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: OZ Novešan
0 €
2021/22 Umiestnenie elektro-energetického zariadenia Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk