Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 43)
Názov Popis Dátum
Utvorenie volebného okrsku Utvorenie volebného okrsku pre voľby do Európskeho parlamentu 22.02.2024
Plnenie rozpočtu za rok 2023 Plnenie rozpočtu za rok 2023 19.02.2024
Informácia pre voliča pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 v anglickom jazyku Informácia pre voliča pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 v anglickom jazyku 12.02.2024
Informácia pre voliča pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 v slovenskom jazyku Informácia pre voliča pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 v slovenskom jazyku 12.02.2024
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 12.02.2024
Výberové konanie na obsadenie funkcie kronikára obce Tušická Nová Ves Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie kronikára obce Tušická Nová Ves 08.02.2024
VZN č. 1/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky VZN obce Tušická Nová Ves o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou Tušická Nová Ves 08.02.2024
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu - Pokyny prevydávanie hlasovacích preukazov 26.01.2024
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 26.01.2024
Utvorenie volebných okrskov Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestnosti pre voľby prezidenta SR v roku 2024 26.01.2024
Generované portálom Uradne.sk