Zmenšiť textZväčšiť text

Novešan

Spevácka skupina „NOVEŠAN“  bola založená 6.2.2010 pri klube dôchodcov v Tušickej Novej Vsi. Iniciátormi boli vtedajší starosta obce Ing. Ivan Blažej a Sivák Anton, ktorý bol v tej dobe nemenovaným vedúcim Klubu dôchodcov. Na začiatku boli oslovení občania obce, tak mužská ako aj ženská časť. Úrodnú pôdu medzi ženami našli naše slova u p. Ivanovej Jarky, Alici Haburovej a Jarky Vaľovskej , ktorá pre svoj zdravotný stav neskoršie odstúpila a Jarmily Kolesárovej, pracovníčky Obecného úradu.

K týmto ženám sa nepripojil nikto a tým pádom ženská skupina nevznikla. Medzi mužmi bol väčší ohlas a po pristúpený p. Jakubeca Jána zv. Pele sa začala skupina formovať. Veľkú zásluhu na jej vzniku má p. Sivák Anton, ktorý navštevoval chlapcov, ktorí by mohli mať záujem o členstvo v speváckej skupine. To sa mu podarilo v celkovom počte 9 osôb a to : Jakubec Ján, Eľko Ján, Garanič Anton, Habura Andrej, Varga Michal, Kočiš Pavol, Eľko Jozef a 2 zakladajúci členovia Ivan Blažej a Sivák Anton. Repertoár piesní bol tvorený za chodu skupiny o čo sa zaslúžil najviac Jakubec Ján.

Prvé vystúpenie absolvovala skupina na Deň Matiek v Tušickej Novej Vsi 9.5.2010. Ďalšie vystúpenie nasledovalo 10.7.2010 v Tušickej Novej Vsi pri príležitosti Dní obce a tak isto v Tušiciach 28.8.2010. V Tušiciach absolvovala skupina prvýkrát vystúpenie v krojoch, ktoré ušila p. Anna Jančová. Po ťažkom začiatku v roku 2010 sa folklórna skupina Novešan stabilizovala a pravidelne sa zúčastňuje na rôznych kultúrnych podujatiach v okolí ako napríklad akcie – Srdce ako dar v Michalovciach, Michalovské jarmoky, Výročia obcí, Životné jubileá, Dni Zemplínčanov v Košiciach.

V roku 2012 skupina vystúpila v Českej republike v družobnej obci Vítezná, kde vystúpili spoločne so známou českou skupinou Ivana Mládka Bendzo-Band. Od vzniku skupina absolvovala 86 vystúpení. V súčasnosti folklórna skupina Novešan pôsobí pri organizácií ZPCCH, ktorá je riadne registrovaná.