Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  05. OKT 2023
 • Plasty
  01. OKT 2023
 • Papier
  26. OKT 2023
 • Sklo
  20. NOV 2023
TUŠICKÁ NOVÁ VES Počasie

ÚRADNA TABUĽA

Názov
Popis
Dátum
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

OBEC 
Tušická Novás Ves

Obec Tušická Nová Ves má svoju prvú dochovanú písomnú zmienku z roku 1325, ktorá je založená v hlavnom stoličnom meste Szatoryujhely Zemplínskej župy. Jej vznik bol zrejme oveľa skôr, nakoľko v iných historických prameňoch sa spomína rok 1274 ako majetok Tussiovcov. Úradnou rečou, ktorú na rôzne zápisy a dokumentovanie používali zemské úrady týkajúce sa obce boli do roku 1863 v latinčine a staroslovienčine.

Obec leží v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny na agradačnom vale Ondavy v nadmorskej výške 107 m. Názov obce bol do roku 1342 WYFALW, roku 1773 Tussicská Nowá Wes, 1863 Tussaújfalu, 1918 už Tušická Nová Ves. Obec od dávna patrila do zemplínskej župy. Majetok patril zemanom z Tušíc, neskoršie často striedala zemepánov. V 15. – 19. storočí tu mali majetkové podiely Palchyovci, Kériovci, Banociovci, Drugtetovci, Bartociovci a v 20. storočí Andrássyovci.