Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 189)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
33/2022 finančný príspevok Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Nadácia EPH
2 000 €
N20201030002 Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
32/2022 Kúpa pozemku Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
180 €
30/2022 externý manažment Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: LT-Consult, s.r.o.
4 500 €
29/2022 Výkon stavebného dozoru na stavbe: Zateplenie a rekonštrukciu obecného úradu Tušická Nová Ves Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Ing. Damián ANTOL, MBA
1 500 €
28/2022 Zateplenie a rekonštrukcia obecného úradu, Tušická Nová Ves Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: StaMi-a s.r.o.
185 986.02 €
2022/27 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu: tabletový počítač Samsung Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
2022/26 licencia-soza Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
2022/25 Darovanie peňažného daru Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
2022/24 Poradenské a konzultačné služby pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: ZIKRA s.r.o.
0 €
2022/23 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: OZ Novešan
0 €
2021/22 Umiestnenie elektro-energetického zariadenia Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
2021/21 Predaj odčleneného pozemku o výmere 13 m2 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
2021/20 Dodatok č. 2 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Prima Banka
0 €
2021/19 Zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
2021/17 Úprava podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí dotácie Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: KSK
2 000 €
21/42/012/130 zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
2021/16 Prenájom reklamnej plochy Odb.: MASLEN s.r.o.
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
204.54 €
2021/15 Vykonanie diela : Revitalizácia odpočinkovej plochy Tušická Nová Ves Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: JM Strechy s.r.o.
6 064.39 €
2021/14 Dodatok č. 1 Odb.: Obec Tušická Nová Ves
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár