Kontakty

Toto webové sídlo www.tusickanovaves.sk spravuje Obec Tušická Nová Ves je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Tušická Nová Ves

Adresa:
Obecný úrad Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 167
072 02 Tušická Nová Ves

IČO: 00325929

Číslo účtu (IBAN): SK65 5600 0000 0042 1594 6002

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 543
Rozloha: 433 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1342

Starosta: Ing. Jarmila Vaľovská, tel: +421 908 998 270+421 902 905 320, e-mail: starosta@tusickanovaves.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 056 / 649 57 11

E-mail: sekretariat@tusickanovaves.sk

Kompetencie:
Obec Tušická Nová Ves je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Tušická Nová Ves je zriadený na Miestnom úrade v:

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 14.30

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár