Aktuality

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 08.09.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Tušická Nová Ves ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 07.09.2017 začala na základe žiadosti od spoločnosti Agria, s.r.o., 072 34 Zalužice 419, IČO: 31712592, konanie o vyjadrenie súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. 157/1 k.ú. Tušická Nová Ves z dôvodu opravy plotu.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2007 Z.z. je potrebné správnemu orgánu doručiť do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo e-mailom na adresu: starosta@tusickanovaves.sk. 

Zverejnené 07.09.2017

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár