Aktuality

Zápis žiakov do prvého ročníka

 24.03.2022

Vážení rodičia!

Zápis detí na školský rok 2022/2023 bude prebiehať od 1. do 30. apríla 2022.

  • Každý rodič/zákonný zástupca je povinný prihlásiť do prvej triedy základnej školy dieťa, ktoré do 31. 08. 2022 dovŕši šiesty rok života.
  • Ak zákonný zástupca požiada o pokračovanie plnenia povinnej  predprimárnej výchovy v MŠ, musí  predložiť aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie pediatra.
  • Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, musí okrem písomnej žiadosti predložiť  aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie pediatra. 
  • Zápis na našej škole sa uskutoční dňa 8.4.2022 o 12:00 s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení s osobnou prítomnosťou  detí a obidvoch rodičov/zákonných zástupcov.
  • Ak vopred vyplníte elektronickú prihlášku  na webovom sídle školy, skrátite si čas prezenčného zápisu.
  • Po vyplnení  elektronickej prihlášky je Vaša osobná účasť na zápise nutná z dôvodu overenia Vami poskytnutých údajov a podpísania prihlášky.

K zápisu je potrebné doniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • ak sú rodičia rozvedení, žiadame doložiť rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti zákonného zástupcu

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

V prípade akýchkoľvek  otázok, súvisiacich so zápisom, nás kontaktujte telefonicky – 056/6495713.

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár