Aktuality

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

 04.12.2020

K zverejnenému rozsahu hodnotenia môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby v zmysle § 8 ods. 8. zákona predložiť pripomienky do desiatich dní od jeho zverejnenia podľa ods. 5 a 6 na okresný úrad v sídle kraja, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi. 

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

  Fotogaléria

  Kalendár