Aktuality

Malá obecná kompostáreň

 17.09.2020

Od 17.09.2020 je otvorená malá obecná kompostáreň na zhodnnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene. Miesto výkonu je par. KN-C č. 520/2, k.ú. Tušická Nová Ves (za ČOV). Podmienky vývozu:

- každý občan, ktorý má takýto odpad najprv nahlási na obecnom úrade, resp. pracovníkovi OÚ o aký odpad ide, množstvo odpadu a bude postupovať podľa prevádzkového poriadku a podľa pokynov zodpovedného pracovníka.

Viac informácii nájdete v priložených letákoch alebo na stránke: 

https://www.minzp.sk/odpady/letaky 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár