Aktuality

Pozvánka na zápis detí do MŠ 2020

 04.05.2020

Pozvánka na zápis detí do materskej školy v Tušickej Novej Vsi

Milí rodičia!

Pozývame Vás na zápis detí do materskej školy. Zároveň Vám, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, oznamujeme nasledovné:

  • Zápis sa bude konať v dňoch  18. a 19. mája 2020 v čase od 13.30 do 16.00 v budove MŠ za dodržiavania prísnych hygienicko- epidemiologických opatrení (s rúškom, 2m odstupy, vstup po jednom, dezinfekcia rúk), bez účastí detí
  • Pokiaľ sa v určený čas z rôznych príčin nemôžete dostaviť, kontaktujte, prosím,  telefonicky vedenie MŠ (0910 240 085), v termíne do 29.5.2020
  • Na zápis je potrebné doniesť:
  1. vyplnenú žiadosť, ktorú si môžete osobne vyzdvihnúť na obecných úradoch (Tušice, Tušická Nová Ves) a nájdete ju aj na webovom sídle školy (https://zstusicka.edupage.org/) a webových sídlach obecných úradov (https://www.tusickanovaves.sk/, https://www.obectusice.sk/ )
  2. rodný list dieťaťa

                                                                    Tešíme sa na každého nového Psíčka

Doplňujúce informácie pre rodičov :

Zákonný zástupca dieťaťa predloží
a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár