Aktuality

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2020

 10.01.2020

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2019 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2020 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Povinnosť podať priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2019 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísana v Katastri nehnuteľností k 1.1.2020
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2019,
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodutie v roku 2019,
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2019 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam a ohláseniu poplatkovej povinnosti za komunálny odpad spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť tu : 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár