Aktuality

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek

 22.10.2019


             Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek

Obec Tušická Nová Ves v zastúpení starostkou obce Ing. Jarmilou Vaľovskou, týmto zverejňuje

výzvu na vypracovanie a predkladanie rozpočtových požiadaviek

pre tvorbu rozpočtu na rok 2020.

Rozpočtové požiadavky je potrebné doručiť v písomnej forme na Obecný úrad v Tušickej Novej Vsi,  alebo elektronicky na email: starosta@tusickanovaves.sk  do  15.11.2019.

K žiadosti o dotáciu je potrebné doložiť "Čestné prehlásenie žiadateľa " (viď príloha).

Rozpočtové požiadavky musia spĺňať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ostatných právnych predpisov. 

                                                                                                         Ing. Jarmila Vaľovská

                                                                                                              starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár