Aktuality

Oznámenie o poskytnutí voľna pre žiakov ZŠ a MŠ

 02.05.2019

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Tušickej Novej Vsi v zmysle Vyhlášky MŠ VVaSR č. 518/2010 Z.z. čl. I, ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách poskytuje v dňoch 2. - 3. 5. 2019 voľno žiakom ZŠ a MŠ z dôvodu organizácie metodicko - odborného školenia zamestnancov školy.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár