Cirkev

Oznam - reformovaná cirkev

 11.03.2020

Koronavírus – nová výzva predsedníctva našej cirkvi

2020. marec 10., utorok

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo svojom liste vo veci nariadenia opatrenia pri ohrozeni verejného zdravia z dôvodu Šírenia prenosného ochorenia COVID-19 zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám organizovat' a usporadúvat' hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 10. marca 2020 do 23. marca 2020.

Na základe toho prosíme vedenie cirkevných zborov, aby v tomto období zrušili bohoslužby, biblické hodiny a iné cirkevné a spoločenské aktivity.

Pohrebné obrady – pokiaľ príslušné miestne orgány nestanovia inak – treba vykonávať naďalej a snažiť sa, s ohľadom na situáciu, kruh smútiacich obmedziť na úzku rodinu.

Prosíme Bratov a Sestry, pokiaľ je možné, využime dané možnosti médií a online platformov a osobne vôbec nezanedbávajme čítanie Písma, modlitbu, velebenie a modlitbu príhovoru ako na to napomína aj apoštol Pavol:
„Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí..." (1Tim 2,1)

S bratskou láskou

generálny kurátor Vince Fekete a biskup László Fazekas

Prikladáme link a video z kázne nedele 8.marca 2020

https://youtu.be/tu8Vk1czdVI

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár