Cirkev

Farské oznamy - 1. pôstna nedeľa

 06.03.2020

Farské oznamy

farnosť Horovce

-filiálka Tušická Nová Ves

1. pôstna nedeľa „ A“

                                                                                        ( 2.3.2020 – 8.3.2020)

Liturgický kalendár:

Ne 2. pôstna nedeľa       

Sväté omše:

Pondelok – 18:00 – Horovce – Mária Poláková

Utorok 18:00 – Tušická Nová Ves ZBP rod Saganová

Streda – 18:00 – Horovce – ZBP Ján

Štvrtok – 18:00 – Tušice – ZBP rod. Dzivaková a Babjaková

Piatok –  17:00– Tušice – za ctiteľov BSJ

                 16:30  – Tušická Nová VesBohoslužba slova

                 18:00 – Horovce – za ctiteľov BSJ

Sobota – 8:00 – Tušická Nová VesMarta Veselinyová

Nedeľa – 8:00 – Tušice – ZBP Marián Hotovčin

                     9:15 – Tušická Nová VesZBP Mária Kondášová

                  10:30 – Horovce – za farnosť

Oznamy:

         Dnes je jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

V tomto týždni máme jarné kántrové dnistreda, piatok a sobota. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Spovedanie v prvopiatkovom týždni:

Pondelok – Horovce – od 16:30

Utorok – Tušická Nová Ves – od 16:00

Streda – Horovce – od 16:00

Štvrtok – Tušice – od 16:00

Piatok – spoveď chorých od 8h – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

V piatok po skončení sv. omše v Horovciach bude na fare stretnutie birmovancov skupina č.2.

Krížovú cestu v pôstnom období sa budeme modlievať v piatok                  o 1700 hod. a v nedeľu popoludní o 1400 hod.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár