Cirkev

Farské oznamy - 24.2.2020 - 1.3.2020

 25.02.2020

Farské oznamy

farnosť Horovce

-filiálka Tušická Nová Ves

7. nedeľa v období „cez rok A“

                                                                                            ( 24.2.2020 –1.3.2020)

Liturgický kalendár:

St –  POPOLCOVÁ STREDA – deň prísneho pôstu

Ne 1. Pôstna nedeľa       

Sväté omše:

Pondelok – 18:00 – Tušice – ZBP rod. Hotovčinová

Utorok 18:00 – Tušická Nová VesPavol, Mária Barbarič

Streda – 16:30 – Tušicena úmysel ordinára

                17:30 – Tušická Nová VesAnna, Ján Bajus

               18:30 – Horovce – Anna Jendželovská

Štvrtok – 18:00 – Tušice – ZBP Ján

Piatok –  18:00 – Horovce Mária, Andrej Vaňo

Sobota – 8:00 – Tušice – ZBP Mária Čačková

Nedeľa – 8:00 – TušiceAndrej, Michal, Andrej Paľo

                     9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť

                  10:30 – Horovce – ZBP rod. Mária

Oznamy:

         V utorok od 16:00 do 17:45 bude Zmierna poklona. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V piatok na sv. omši v Horovciach bude stretnutie prvoprijímajúcich. Po skončení sv. omše bude na fare stretnutie birmovancov skupina č.1.

Združenie Mariánskej mládeže pozýva deti a mládež na stretnutie, ktoré bude v sobotu 29.2. o 13:00 v kostole v Tušiciach.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Streda v tomto týždni bude dňom pokánia a prísneho pôstu v celej Cirkvi. To znamená:

Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rok života až do smrti. Tento zákon sa na Popolcovú stredu a na Veľký piatok nemôže nahradiť  iným skutkom pokánia. Zákon prísneho pôstu (raz za deň sa najesť do sýta) zaväzuje všetkých od 18 roku života (plnoletých) do začatia 60 roku života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.   (CIC kán. 1252)

Krížovú cestu v pôstnom období sa budeme modlievať

v piatok o 17 hod. a v nedeľu popoludní o 14 hod.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár