Aktuality

Pozvánka na OZ

 03.10.2018

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a doplnkov

                                                                 zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 04.10.2018 (štvrtok) o 17:00 hodine pred budovou rekonštruovanej materskej školy

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Vyúčtovanie Dňa Novešanov

5. Informácia o rozpracovaných projektoch

6. Stanovenie termínu „Úcta k starším“

7. Informácia o realizácii a dokončení výstavby vodovodu v obci

8. Interpelácia poslancov

9. Záver

                                                                                                                              Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár