Aktuality

Pozvánka na OZ

 21.06.2018

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a doplnkov

                                                                 zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 27.06.2018 (streda) o 18:00 hodine v budove OÚ Tušická Nová Ves.

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Spoluúčasť na skupinovom vodovode-Tušice-Tušická Nová Ves-Horovce-Trhovište-Moravany-Rakovec nad

    Ondavou

5. Informácia o úpravách v Kultúrnom dome

6. Detské ihrisko- spôsob spolufinancovania

7. Komunálne voľby- informácia

8. Deň Novešanov- pridelenie úloh

9. Záverečný účet obce

10. Príprava na výstavbu miestnej komunikácie

11. Informácia o žiadostiach prijatých na obec

12. Zámer predaja pozemku

13. Rôzne

14. Záver

                                                                                                      

                                                                                                                              Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár