Aktuality

Štúdia verejného priestranstva

 21.06.2018

Tešíme sa na takéto priestory v okolí Materskej školy v Tušickej Novej Vsi.

Štúdia verejného priestranstva pri MŠ v našej obci.

V rámci projektov do ktorých sa obec zapája, bola vytvorená štúdia areálu MŠ nachádzajúceho sa v našej obci. Táto štúdia bola vytvorená Architektonickou agentúrou, ktorej autorom je Ing. Arch. Ján Jakubčík. Vytvorená štúdia dokumentuje priestorovo-funkčné využitie plochy verejného priestranstva na hranici katastrálnych území obcí Tušice a Tušická Nová Ves. V zmysle platnej územno-plánovacej dokumentácie obce je riešené územie začlenené k funkčnej ploche zástavby RD a občianskej vybavenosti. Revitalizačné zásahy sú zamerané na architektonické dotvorenie nástupných plôch k RD a objektu MŠ, stavebno-technickú úpravu dopravných a peších komunikácií, odvádzanie povrchových vôd a parkovú úpravu zelene s prvkami drobnej architektúry (lavičky, oporné múriky, fontána,...).Táto štúdia je súčasťou tohto príspevku, bližšie sa na ňu môžu občania pozrieť na obecnom úrade.

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár