Aktuality

Pozvánka na OZ

 03.05.2017

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a doplnkov

                                                                                           zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 05.05.2017 (piatok) o 17:00 hodine v budove OÚ Tušická Nová Ves.

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu a kontrola plnenia uznesení

4. Prerokovanie zmluvy s VVS a.s.

5. Informácia o projektoch

6. Zriadenie stacionára

7. Informácia o prácach v obci

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Záver

                                                                                                                                  


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár