Aktuality

Pozvánka na OZ

 06.03.2017

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a doplnkov

                                                                  zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 06.03.2017 (pondelok) o 17:00 hodine v budove OÚ Tušická Nová Ves.

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Informácia Ing. Raniča o spôsobe odstránenia znečistenia miestnej komunikácie spôsobenej mechanizmami spoločnosti Agroves s.r.o.

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Informácia o možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia

6. Rozmiestnenie kamerového systému v obci

7. Informácia o plánovaných projektoch

8. Návrh na najbližšie pracovné aktivity v obci

9. Informácia o prenájme priestorov bývalého baru

10. Prejednanie žiadostí – ZPCCH, STO

11. Návrh na prijatie VZN o opatrovateľskej službe, Dodatok k VZN č. 3/2007 o verejnom poriadku, VZN o vymedzení úseku miestnej komunikácie na dočasné parkovanie MV

12. Rôzne

13. Diskusia

14. Záver

                                                                                                                                       .................................................................

                                                                                                                              Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár