Aktuality

Program Obecné zastupiteľstvo

 07.11.2016

V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a doplnkov

                                                                 zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 07.11.2016 (pondelok) o 17:00 hodine v budove OÚ Tušická Nová Ves.

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Vyúčtovanie akcie „Deň Novešanov“

5. Prejednanie VZN – prevádzkový poriadok pohrebiska, dotácie na MŠ, ŠJ, ŠKD

6. Informácia o podaných projektoch

7. Informácia o stave pracovníkov zamestnaných cez úrad práce

8. Prejednanie žiadostí

9. Informácia o prevádzkovaní Denného stacionára

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver

  .................................................................

   Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce

DISKUSIA K ČLÁNKU:

Pridať príspevok
1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár